PRIVATLIVSPOLITIK

I henhold til GDPR-lovningen om opbevaring af persondata er galleriet forpligtet til at informere om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvorledes disse anvendes og beskyttes.  

Galleriet indsamler kun personoplysninger, når:

1) Der forekommer et økonomisk mellemværende - som ved salg af kunstværker, afregning med kunstnere og handel hos diverse leverandører eller samarbejdspartnere. 

2) Der fremsættes direkte ønske om eller accept af, at galleriet gerne må henvende sig via e-mail, brevpost eller telefon.

3) Der etableres samarbejde med kunstnere.

Vi opbevarer: dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din email-adresse. 

Dine oplysninger videregives ikke og bruges alene i forbindelse med:

1) Effektuering og registrering af salg (herunder kontakt vedr. evt. udlån og handel samt udfærdigelse af fakturaer for køb af værker).

2) Tilsendelse af invitationer og nyhedsbreve i forbindelse med galleriets udstillinger. (Galleriets “mail-liste”)

3) En korrekt registrering (og evt. sletning) af dine oplysninger.

Oplysningerne opbevares i vores IT-register og slettes straks efter personlig fremsat ønske herom. Dine data deles ikke med nogen 3. part og er kun tilgængelige for galleriets dataansvarlige (og galleriets revisor, når de pågældende data har tilknytning til salg, køb eller andet økonomisk mellemværende).

Ansvarlig for behandling af dine personoplysninger er galleriets indehaver, Jørgen Blach Jensen, Galleri Progres, Damledet 20, 8350 Hundslund.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger galleriet opbevarer om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger ikke er rigtige eller har ændret sig, har du efter anmodning ret til at få disse korrigeret eller slettet. 

Du har således altid ret til at trække dit samtykke om galleriets brug og opbevaring af dine oplysninger tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke vil dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller de personoplysninger, som vi har om dig, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Dette kan ske via mail til: info@galleriprogres.dk eller på tlf. 28 73 76 01. Evt. ønske om sletning af personoplysninger (herunder sletning fra “mail-liste”) kan kun ske via mail eller personligt fremmøde i galleriet.

Del siden